مزایای ما

اسپرد پایین از ۰٫۰

اسپرد پایین از ۰٫۰

اهرم مالی تا سقف 1:10000

اهرم مالی تا سقف 1:10000

پشتیبانی 24/5

پشتیبانی 24/5

اجرای سفارش در 0.5 ثانیه

اجرای سفارش در 0.5 ثانیه

معاملات موبایلی

معاملات موبایلی

جریان ECN مستقیم

جریان ECN مستقیم

بازکردن یک حساب تجاری
نوع حسابی را انتخاب کنید که مناسب شما است و تجارت را آغاز کنید.
بازکردن حساب آزمایشی
آموزش معامله با پول مجازی بدون هزینه شخصی!
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید.
شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)