2016 اکتبر 28

مشتریان عزیز  NordFX!

ما خوشحال هستیم به اطلاع شمابرسانیم  که امروز ما شروع یک ارتقاء جدید هستیم "معرفی یک دوست". شما یک جایزه دریافت می کنید به حساب کاربری خود  برای هر مشتری که شما  برای شرکت معرفی کنید.

ارتقاء برای همه مشتریان NordFX ساده و در دسترس است:

  1. معرفی یک دوست به NordFX .
  2. دوست شما حساب باز می کند و سپرده خود را می پردازد.
  3. شما به دست می آوردید 10 درصد از سپرده دوست خود را .

ما همه ی شما را  دعوت می کنیم در ارتقاء و دریافت جایزه خودتان !

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سایت  :http://ir.nordfx.com/promo/refer_friend


« اخبار شرکتها
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)