روش واریز/روش برداشت
حق الزحمه
دوره انتقال
ارز
روش واریز ارز حق الزحمه دوره انتقال
Crypto Wallet
Bitcoin BTC خیر فوری سپرده
بین بانکی
بین بانکی USD, EUR, RUB هزینه های بانک شما 3-5 روز کاری سپرده
کارت بانکی
VISA USD, EUR, RUB خیر فوری سپرده
MasterCard USD, EUR, RUB خیر فوری سپرده
سامانه پرداخت آنلاین
WebMoney USD, EUR, RUB, UAH 0.8% و نه بیشتر از $50 فوری سپرده
QIWI RUB خیر فوری سپرده
Skrill USD, EUR خیر فوری سپرده
NETELLER USD خیر فوری سپرده
NETELLERکارت
ها: VISA/Maestro
USD 1.75-4.95% / 0-4.95% فوری سپرده
PayWeb USD $0.50 فوری سپرده
Perfect Money USD, EUR - حساب ممتاز 0.5%
- حساب تأیید شده 0.5%
- حساب تأیید نشده 1.99%
فوری سپرده
Payza USD, EUR خیر فوری سپرده
Dengi Online RUB به سامانه
پرداخت بستگی دارد
فوری سپرده
Alfa-Click RUB خیر فوری سپرده
Yandex.Money RUB خیر فوری سپرده
LavaPay USD, RUB خیر فوری سپرده
AliPay USD, CNY خیر فوری سپرده
FasaPay USD, IDR خیر فوری سپرده
DixiPay USD به روش بستگی دارد فوری سپرده
cashU USD خیر فوری سپرده
FilsPay USD خیر فوری سپرده
EzeeBill USD, EUR خیر فوری سپرده
CSS System CNY خیر فوری سپرده
VixiPay CNY خیر فوری سپرده
DCPay USD, EUR خیر فوری سپرده
Bao Kim VND خیر فوری سپرده
Ngan Luong VND خیر فوری سپرده
خدمات مبادله ارزی آنلاین
Z-Payment USD, EUR, RUB به سامانه
پرداخت بستگی دارد
فوری سپرده
OnPay.ru USD, RUB به سامانه
پرداخت بستگی دارد
فوری سپرده
روش برداشت ارز حق الزحمه دوره انتقال
Crypto Wallet
Bitcoin BTC خیر فوری برداشت وجوه
بین بانکی
بین بانکی USD, EUR هزینه بانک شما و بانک کارگزار 3-6 روز کاری برداشت وجوه
کارت بانکی
VISA USD, EUR, RUB 4% از مبلغ 7.50 دلار 5-6 روز کاری برداشت وجوه
MasterCard USD, EUR, RUB 4% از مبلغ 7.50 دلار 5-6 روز کاری برداشت وجوه
سامانه پرداخت آنلاین
WebMoney USD, EUR, RUB, UAH 0.8% و نه بیشتر از $50 طی 1 روز کاری برداشت وجوه
QIWI RUB خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Skrill USD, EUR 1% طی 1 روز کاری برداشت وجوه
NETELLER USD خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
PayWeb USD خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Perfect Money USD, EUR 2% طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Payza USD, EUR 2.5% + $0.25 طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Bao Kim VND خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Ngan Luong VND خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
انتقال داخلی
انتقال داخلی USD, EUR خیر فوری برای حساب های یکپارچه
طی 1 روز کاری برای حساب های غیرپیشرفته
برداشت وجوه

اطلاعات بیشتر در مورد سپرده و برداشت وجوه از طریق سامانه پرداخت خاص در دفتر تاجر (Trader's Office) موجود است.

*NordFX بابت واریز یا برداشت وجه، کارمزد نمیگیرد.
**ابتدا باید کارت بانکی و حساب تجاری شما بررسی شود.

دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
بسته های تشویقی و پاداش
پیشنهادها و شرایط ویژه برای تجارت پرسود. بیشتر بیاموزید
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)