NFX CAPITAL VU INC. که دفتر ثبت شده آن واقع است درVANTU HOUSE 133 SANTINA PARADE, ELLUK, PORT VILA, EFATE, VANUATU در اینجا در NordFX نامیده می شود .

پول شویی به عمل تبدیل پول یا سایر ارزش های مالی کسب شده از طریق فعالیت غیرقانونی (تروریسم، خرید و فروش مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، رشوه و فساد، قاچاق انسان و غیره) به پول یا سرمایه گذاری هایی که قانونی به نظر می رسند گفته می شود. این فعالیت بدان سبب صورت می گیرد که پول یا مواد با ارزش از منبعی غیرقانونی تامین شده است.

به منظور تحقیق و تفحص درباره ورود پول مجرمانه به اقتصاد ملی و پیشگیری از گسترش فعالیت های تروریستی، کشورها اقدامات گسترده ای بر علیه پول شویی و رد و بدل شدن پول جهت انجام فعالیت های تروریستی به عمل می آورند. موسسات مالی یکی از راحتترین ابزارهای دسترسی هستند که امکان قانونی کردن پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی را فراهم می آورند. تجمیع فزاینده بازارهای مالی و آزادی گردش سرمایه بین آنها، نفوذ سرمایه غیرقانونی به بازار را آسانتر می نماید. به این سبب، شرکت مطابق با قانون رفتار می کند به منظور کمک به موسسات بین المللی جهت مبارزه با پول شویی و تامین وجوه فعالیت های تروریستی در سرتاسر جهان، عملکرد خود را برنامه ریزی می نماید.

  1. شرکت اطلاعات مشتریان را مستند کرده و به تایید می رساند و صورت حساب های موردی برای تمامی تراکنش های انجام شده توسط مشتریان را به ثبت رسانده و رهگیری می کند.
  2. شرکت تراکنش های مشکوک مشتریان و تراکنش های صورت گرفته تحت شرایط غیراستاندارد را رهگیری می کند. شرکت فعالیت های خود را مطابق با توصیه های AML FATF انجام می دهد.
  3. شرکت تحت هیچ شرایطی نه واریزی های نقدی را می پذیرد و نه پرداخت نقدی انجام می دهد.
  4. 4. شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد چنانچه تشخیص دهد یک تراکنش به نحوی با پول شویی یا فعالیت های جنایی مرتبط است، از پردازش آن تراکنش در هر مرحله ای امتنان ورزد. مطابق با قوانین بین المللی، شرکت ملزم نیست آنچه به نهادهای ذیربط درباره فعالیت مشکوک مشتری گزارش می دهد را به مشتری اطلاع دهد.

Nord FX خود را نسبت به بروزرسانی منظم سیستم الکترونیک خود برای تحقیق و تفحص درباره تراکنش های مشکوک و تایید سوابق هویتی مشتری در تطابق با هر قانون یا مقررات جدید به محض اعلام رسمی آنها و همینطور آموزش کارکنان در رابطه با رویه های ضدپولشویی که مطابق با قوانین جدید الزامی باشند، متعهد می داند.

دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
بسته های تشویقی و پاداش
پیشنهادها و شرایط ویژه برای تجارت پرسود. بیشتر بیاموزید
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)