مزایای صندوق سرمایه‌گذاری NordFX:
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جهانی اصلی، با خرید سهام
سبد سهامی متنوع، شامل سهم‌هایی با نقدشوندگی بالا
تحت نظارت مستمرِ شرکت متولی
استراتژی ساده و شفاف
طرز کار
صندوق، این امکان را فراهم میاورد که مبالغ تحت مدیریت تیمی از معامله‌گران حرفه‌ای قرار بگیرد. این تیم، اطمینان می‌دهند که تا چندین سال، سود بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند.
شکل‌ها، به خودی خود گویا هستند
بیش از ۱۷
میلیون دلار تحت مدیریت
بیش از ۲۵۰۰
مشتریِ راضی
۲ سال
مدیریت موفقیت‌آمیز
سه سبد سهام مختلف برای مشتری که می‌توان از بین‌شان انتخاب کرد
صندوق حرفه‌ای صنعت
 • حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری
  ۱۰۰۰ دلار
 • سودِ موردِ انتظارِ
  ۲۷ درصدی درصدی در سال
 • بازه‌ی سرمایه‌گذاری:
  از ۶ ماه تا ۱ سال
سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری حرفه‌ای
 • حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری
  ۳۰۰۰ دلار
 • سودِ موردِ انتظارِ
  ۴۰.۹ درصدی در سال
 • بازه‌ی سرمایه‌گذاری:
  از ۶ ماه تا ۱ سال
سرمایه‌گذاری
صندوق تخصصی حرفه‌ای
 • حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری
  ۵۰۰۰ دلار
 • سودِ موردِ انتظارِ
  ۵۷ درصدی در سال
 • بازه‌ی سرمایه‌گذاری:
  از ۳ ماه تا ۱ سال
سرمایه‌گذاری