معرفی یک دوست و دریافت جایزه
1. معرفی یک دوست
به NordFX .
2. دوست حساب باز خواهد کرد و سپرده خود را پرداخت خواهد کرد .
3. شما به دست آوردن %10
درصد از سپرده دوست.
مشخصات شما
مشخصات دوست
×
با تشکر از شما، درخواست شما با موفقیت ارسال.
ما با شما  در عرض 24 ساعت تماس خواهیم گرفت .

شما حساب كاربري برأي شركت در تبليغات را

قوانین "معرفی یک دوست" و توسعه ان .

ارتقاء "معرفی یک دوست" (از این پس "تبلیغات") برای مشتریان موجود ("شرکت کنندگان") NordFX (در نظر گرفته شده است . "شرکت"). تحت شرایط این توسعه، شرکت کنندگان که یک فرد (از این پس "دوست") که یک مشتری است شرکت می شود یک جایزه ( "پاداش") در مقدار 10٪ (ده درصد) از اولین واریز دوست را دریافت می کند مراجعه ای در حساب تجاری با شرکت.

نگاهی به این سه مرحله ساده برای شرکت در توسعه و دریافت پاداش:

  • 1. شما باید یک مشتری از شرکت باشید. دوستان و آشنایان خود را در مورد فرصت برای تجارت در بازارهای مالی، ارائه شده توسط شرکت اگاه کنید .
  • 2. هنگامی که دوستان خود را (یک یا چند تن از آنها) حساب های معاملاتی باز کنند در شرکت از سپرده،انها به شما اهدا خواهد شد پاداش برای هر دوست که معرفی کنید .
  • 3. برای شرکت در توسعه و دریافت پاداش، پر کردن فرم ساده بالا به ارائه مشخصات خود و کسانی از دوستان خودکه شرکت می کنند.

1. الزامات مورد نیاز برای حساب تجاری دوست.

1.1. برای این که در طرح شرکت کنید، دوست‌تان باید تصدیق‌شده باشد و یکی از انواع حساب زیر را باز کند: Fix، Pro، Zero.

1.2 اولین سپرده دوست باید 100 $ یا بیشتر (یک صد دلار) باشد.

1.3. دوست باید یک مشتری جدید از شرکت باشد. اصطلاح "جدید" نشان می دهد که:
- در زمان ارتقاء،دوست باید حساب های فعال دیگر تجاری در شرکت داشته باشد.
- اگر دوست قبلا یک حساب تجاری در شرکت داشته، تمام عملیات بر روی آن حساب باید کمتر از 6 (شش) ماه قبل از آغاز توسعه تکمیل شده باشد .

1.4. دوست ممکن است از برنامه IB سهامداران شرکت نیامده باشد. کمیسیون های وابسته از معاملات دوست خود را به عنوان یک درصد از گسترش اعطا نمی شود.

1.5. حساب تجاری دوست می تواند در هر جوایز و پاداش های دیگر برنامه های شرکت بر اساس به طور کلی و بدون هیچ گونه محدودیت شرکت کند.

2. میزان پاداش، شرایط برای دریافت و خروج .

2.1. میزان پاداش تعلق می گیرد به شرکت کنندگان 10٪ (ده درصد) از اولین سپرده به حساب تجاری دوست می رود. میزان پاداش نامحدود است.

2.2. اولین سپرده از حساب تجاری از دوست باید به تعادل ترمینال MT4 اعتبار داشته باشد . انتقال داخلی بین حساب های NordFX باید به عنوان سپرده نباشد.

2.3. پاداش باید به شرکت اعطا پس از آن که دوست در حال تایید شده و باعث می شود سپرده برای اولین بار به حساب تجاری با شرکت واریز شود.

2.4. اگر دوست به طور کامل و یا جزئی خارج کند وجوه را از حساب خود قبل از او به طور کامل شرایط حداقل گردش مالی مندرج در بند برآورده 2.8 از این قوانین، پاداش دریافت شده توسط شرکت، و همچنین به عنوان سود به این پاداش ساخته شده، باید کسر شود از حساب شرکت کنندگان.

2.5. برای به دست آوردن پاداش، شرکت کنندگان باید پر کنند و فرم درخواست را ، نشان می دهد شرکت کنندگان و جزئیات دوست را.

2.6. پاداش باید به تعادل حساب MT4 شرکت کنندگان در عرض 24 ساعت از پر کردن برنامه تعلق و می تواند توسط شرکت برای انجام عملیات تجاری در حساب خود در شرکت استفاده شود.

2.7. شرکت کننده می تواند پاداش تنها یک بار برای هر دوست دریافت کند.

2.8. شرکت‌کننده تنها زمانی می‌تواند پاداشش را برداشت کند که دوستش شرایط را تکمیل کند و حداقل گردش مالی معاملاتی (۱ لات به ازای ۱۰ دلار از پاداش حساب‌های Fix، Pro و Zero) را داشته باشد.

مثال (برای حساب‌های Fix، Pro و Zero): بیایید فرض کنیم دوست خود 1000 دلار در حساب میکرو سپرده خواهد داشت . پاداش خود را 10٪ از سپرده، و یا 100 دلار است. شما می توانید این پاداش را یک بار برداشت دوست خود را انجام مبادلات تجاری (به نوبه خود دور استاندارد) محاسبه و بر اساس 1 بسیاری برای هر 10 دلار از جایزه خود را. بنابراین در این مورد، به عقب نشینی 100 USD پاداش خود را، دوستان خود را باید باز و معاملات با حجم کل 10 لات.

2.9. معاملات با سود و زیان باید به معاملات تجاری انجام (بند 2.8 را ببینید.) حساب گرفته نمی شود. اگر شرکت مظنون است که دوست قواعد توسعه توسط پرچینی موقعیت خود در داخل مورد آزار قرار گرفته است (با استفاده از حساب های معاملاتی دیگر در این شرکت) و یا خارجی (با استفاده از حساب های معاملاتی با سایر کارگزاران)، پس از آن شرکت حق سرعت لغو را برای خود محفوظ می دارد پاداش دریافت شده توسط شرکت برای دوست است .

2.10. دوست همچنین می تواند تبدیل به یکی از شرکت کنندگان در این توسعه تحت شرایط به طور کلی، با اشاره دوستان جدید (بند 1.3 از این قوانین شود ).

3. شرایط عمومی

3.1. هنگام دعوت از دوستان در چارچوب این توسعه، شرکت کنندگان ممکن است از طرف شرکت و یا نشان خود را به عنوان وابسته به شرکت عمل نکرده باشند.

3.2. شرکت مجاز به لغو پاداش در صورت سوء استفاده و نقض قوانین در بخشی از شرکت کنندگان و / یا دوستان است.

3.3. شرکت این حق را برای تغییر قوانین این توسعه بدون اطلاع قبلی به احزاب محفوظ می دارد.

شرایط کامل قوانین از توسعه را بخوانید إغلاق القواعد